Site Kullanım Koşulları

Şartlar ve Koşullar


www.allencarr.com.tr Web Sitesi Şart ve Koşullar


Bu sitede “biz”, “bize”, “bizim,” “allencarr.com.tr” ve “Allen Carr Türkiye” ifadeleri İLEM DANIŞMANLIK TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’ni anlatır. “Siz” bu web sitesine erişim sağlayan ve/veya kullanan kişileri anlatır.


Allen Carr Türkiye, kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedefleyen, testler ve anketlerle onların ihtiyaçlarına doğru çözümler sunabilen ve aynı zamanda online video eğitim kaynağıdır.


Web Sitesi Gizlilik Uyarısı
Bu web sitesine iletilen tüm kişisel bilgiler veya materyaller bu web sitesinde bulunan Gizlilik Uyarısı’na tabidir.


Bilgilerin Doğruluğu, Eksiksizliği ve Güncelliği
Bu web sitesinde yer alan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olması için tüm makul çabayı göstermemize rağmen bu web sitesinde yer alan bilginin doğru veya eksiksiz olmamasından sorumlu tutulamayız. Bu web sitesindeki materyale güvenmenizden doğan sorumluluk tarafınıza aittir. Materyalde ve bu web sitesinde bulunan bilgilerde yapılan her tür değişikliği takip etme sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul edersiniz. Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.


Aktarım
Bu web sitesine elektronik posta veya başka yollarla aktardığınız kişisel olmayan her tür yazışma veya veri, soru, yorum, öneri vb. materyalin gizli ve tescilli olmadığı kabul edilecektir. Aktardığınız veya yayınladığınız her şey Allen Carr Türkiye’nin mülkü haline gelir ve çoğaltma, kamuya açma, aktarma, yayınlama, yayımlama ve ilan etme dahil olup bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir amaçla kullanılabilir. Ayrıca, Allen Carr Türkiye bu web sitesine gönderdiğiniz herhangi bir yazışmadaki her tür fikri, grafik sanat çalışmasını, icadı, geliştirmeyi, öneriyi veya konsepti (ürün geliştirme, üretme, reklam ve pazarlama dahil olup bunlarla sınırlı olmaksızın) herhangi bir amaçla kullanmakta serbesttir. Söz konusu kullanım bilgileri, ibraz eden tarafa tazminat hakkı vermez. Bilgileri göndererek ibraz ettiğiniz materyal/içeriğin sahibi olduğunuzu, bunların iftira niteliğinde olmadığını ve Allen Carr Türkiye tarafından kullanımının herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmeyeceğini ya da yürürlükteki yasaların ihlaliyle karşı karşıya bırakmayacağını garanti edersiniz. Allen Carr Türkiye, gönderilen bilgileri kullanmakla yükümlü değildir.


Fikri Mülkiyet Hakları
Bu web sitesindeki her tür metin, resim ve diğer materyale ait tüm telif hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları Allen Carr Türkiye’ye aittir veya ilgili sahibinin izniyle siteye dahil edilmiştir.


Fikri Mülkiyet Hakları
Bu web sitesindeki her tür metin, resim ve diğer materyale ait tüm telif hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları Allen Carr Türkiye’ye aittir veya ilgili sahibinin izniyle siteye dahil edilmiştir. Bu web sitesinden izin almadan bilgiler kopyalanamaz, satılamaz veya ticari kazanç amacıyla dağıtılamaz, değiştirilemez ve başka herhangi bir tür çalışmaya, yayına veya web sitesine dahil edilemez.
İLEM DANIŞMANLIK TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’nin Tescili Ticari Markasıdır. Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesinde sergilenen ticari markalar, logolar, karakterler ve hizmet markaları (topluca “Ticari Markalar”) Allen Carr Türkiye’ye aittir. Bu web sitesinde bulunan hiçbir şey, sitede sergilenen herhangi bir Ticari Marka’ya ait lisansın veya kullanım hakkının verildiği olarak yorumlanamaz. Bu web sitesinde sergilenen Ticari Markaları veya diğer herhangi bir içeriği, işbu Şart ve Koşullar’da belirtilen durumlar hariç kullanmanız/kötüye kullanmanız kesinlikle yasaktır. Ayrıca Allen Carr Türkiye’nin fikri mülkiyet haklarını, ciddi durumlarda yasaların izin verdiği ölçüde sonuna kadar koruyacağı burada açıkça beyan edilir.


Başka Web Sitelerine Bağlantılar
Allen Carr Türkiye web sitelerindeki bağlantılar sizi bu ağın dışına yönlendirebilir ve bu diğer web sitelerinin içeriğini, verdiği bilgilerin doğruluğu veya bu sitelerin işlevinden hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bağlantılar iyi niyetle verilmiştir ve Allen Carr Türkiye bağlantı verdiğimiz diğer web sitelerinde daha sonra yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz. Başka web sitelerine bağlantı verilmesi bu sitelerin Allen Carr Türkiye’nin desteklendiği anlamına gelmez. Ziyaret ettiğiniz tüm diğer web sitelerinin yasal ve gizlilik bildirimlerinden haberdar olmanızı ve bunları dikkatle okumanızı öneririz.


Garantiler ve Feragatname
Bu web sitesini sorumluluğu tarafınıza ait olmak üzere kullanabilirsiniz.


Garantiler
Bu web sitesi tarafınıza “Olduğu Gibi” ve “Bulunduğu Sürece” esasında sağlanmaktadır ve dolayısıyla Allen Carr Türkiye bu web sitesindeki materyalin eksiksiz, doğru, güvenilir, güncel olduğu ve üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediği; bu web sitesine erişimin kesintisiz veya hatasız olacağı; bu web sitesinin güvenli olacağını ve bu web sitesi yoluyla alınan herhangi bir öneri veya kanaatin doğru veya güvenilir olduğu gibi garantiler ve beyanlar dahil açık, zımni, yasal veya (ticari amaçlarla kullanılabilirlik veya tatmin edici özellik ve belirli bir amaca uygun zımni garantileri dahil) diğer herhangi bir tür garanti vermemektedir ve bu manadaki her tür beyan ve garanti işbu belgede reddedilir.

Lütfen belirli yargı alanlarının zımni garantilerin hariç tutulmasını kabul etmeyebileceği, dolayısıyla bu istisnanın sizin için geçerli olmayabileceği hususuna dikkat edin. Lütfen yerel kanunları kontrol edin.

Bu web sitesine veya sitenin herhangi bir özelliğine veya ilgili herhangi bir özellik veya parçasına erişiminizi herhangi bir zamanda haber vermeksizin kısıtlama, askıya alma veya sona erdirme hakkımız saklıdır.


Yükümlülük
Allen Carr Türkiye ve/veya bu web sitesinin bizim adımıza yaratılmasında, üretilmesinde veya dağıtılmasında çalışan diğer herhangi bir taraf bu web sitesine erişiminizden, siteyi kullanmanızdan, kullanamamanızdan, web sitesinin içeriğinin değişmesinden ya da bu web sitesindeki bir bağlantı yoluyla eriştiğiniz başka herhangi bir web sitesinden ya da bize gönderdiğiniz elektronik posta mesajları sonucunda yaptığımız veya yapmadığımız herhangi bir şeyden kaynaklanan doğrudan, arızi, dolaylı veya ceza gerektiren herhangi bir hasar, maliyet, kayıp veya tazminat için herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez.

Allen Carr Türkiye’nin ve/veya bu web sitesinin yaratılmasında, üretilmesinde veya dağıtılmasında çalışan herhangi bir tarafın bu web sitesinde sağlanan materyal ve hizmetleri sürdürme veya bunlarla bağlantılı herhangi bir düzeltme, güncelleme veya sürüm çıkarma sorumluluğu yoktur. Bu web sitesinde sağlanan her tür materyal önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Ayrıca Allen Carr Türkiye bu web sitesindeki herhangi bir içeriğe erişmeniz, bu içeriği kullanmanız veya indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınıza veya başka herhangi bir malınıza bulaşabilecek virüsler nedeniyle yaşanabilecek kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu web sitesinden herhangi bir materyal indirmeye karar verirseniz, bunun sorumluluğu tarafınıza aittir.

Yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde bu web sitesini kullanmak veya bu web sitesine erişim sağlamaktan doğabilecek tüm haklarınızdan açıkça feragat etmektesiniz.


Yasaklanan Faaliyetler
Bu site veya herhangi bir parçasının kopyalanması, çoğaltılması, yayılması, satılması veya ticari bir amaç için istismar edilmesi hukuken yasaktır.
Siteye gönderilen yorum ve görüşler ile bunlarla birlikte sunulan isimlerin kullanım hakkı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yer alan tüm malî ve bunlara bağlı haklar dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın daimi ve gayrikabili rücu surette münhasıran Allen Carr Türkiye ve ilgili kuruluşlarına aittir.
Allen Carr Türkiye’nin kesin takdiriyle uygun olmadığını düşünebileceği ve/veya yasadışı bir eylem teşkil edebilecek ya da bu web sitesi için yürürlükteki yasalarca yasaklanan, aşağıdakiler dahil olup bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, her tür eylemi yapmanız yasaktır:

Gizliliğin (ilgili kişinin onayını almadan gizli bilgilerin karşıya yüklenmesi buna dahildir) veya kişilerin diğer yasal haklarının ihlalini teşkil edecek her tür eylem;
Bu web sitesini Allen Carr Türkiye’nin, çalışanlarına veya başka kişilere hakaret ve iftirada bulunmak veya Allen Carr Türkiye’nin itibarını lekeleyecek başka herhangi bir eylemde bulunmak için kullanma;
Allen Carr Türkiye’nin veya başka kişilerin malına zarar verebilecek virüsler içeren dosyaları yükleme ve
Bu web sitesine aşağıdakiler dahil ancak sınırlandırmamak üzere, kanaatimizce rahatsızlık veya hasar veren veya Allen Carr Türkiye’nin veya üçüncü tarafın sistem veya ağ güvenliğini ihlal eden, onur kırıcı, müstehcen, tehdit eden, pornografik veya herhangi bir şekilde kanun dışı herhangi yetkilendirilmeyen materyaller gönderilmesi veya iletilmesi.
Yargı Yetkisi ve Geçerli Kanun
Allen Carr Türkiye’nin bu web sitesinde yer alan materyal ve bilgilerin tüm ulusal konumlarda veya dillerde uygun veya mevcut olduğuna dair bir beyanda bulunmamaktadır.

Tarafınız ve Allen Carr Türkiye’nin, bu web sitesinin kullanımından kaynaklanan veya kullanımıyla ilgili her tür ihtilaf veya davanın Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabi olduğu ve İstanbul mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine teslim olacağı hususunda mutabakata varır.


Yasal Bildirim Güncellemesi
Bu bildirimde istediğimiz herhangi bir değişiklik ve düzeltme yapma hakkımız saklıdır. Bu değişiklik ve düzeltmeleri ve yeni ek bilgileri incelemek için lütfen muhtelif zamanlarda bu sayfaya başvurun.


Telif Hakkı © 2004 Allen Carr Türkiye

Tüm hakları Allen Carr Türkiye'ye aittir. © 2004 - 2024 İzinsiz içerik kopyalanması yasaktır.